Besiktning

Besiktningar av eldstäder och rökkanaler kan ske i olika fall och av olika anledningar.

Vid nybyggnation

Vid byggnation av fastighet måste eldstad, rökkanal besiktigas. Detta är en punkt i kontrollplanen och vi är sakkunniga på området.

Vid nyinstallation

Vid byte av eldstad är det viktigt att kontrollera att rökkanalen i skorstenen är anpassad för den nya eldstaden. Det samma gäller vid byte av bränsle. Det är då också viktigt att veta om eldningsapparatenär rätt anpassad. För detta krävs en bygganmälan och vi är sakkunniga.

Vid husförsäljning

Besiktning vid husförsäljning är att rekommendera. Genom att besiktiga eldstäder och skorstenar innan man köper ett hus kan spara mycket pengar. Att en Eldstad används och sotas med jämna mellanrum är ingen garanti för att skorstenen är okej.

Vid sprängning och markarbeten

Vid besiktning av vibrationsalstrande verksamhet används svensk standard SS460 48 60.